განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სტატიების რეცენზირებას.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სტატიების გამოცემას.
ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა.

ბოლო პერიოდში შემოსული სტატიები:


EXPLORE COLLECTOVE STRESSORS OF YOUNG ADULTS: A QUALITATIVE STUDY APPROACH (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2023-09-28;  ID: 3678 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადCHROMATIC TERMS FROM MEDICAL TERMINOLOGY IN THE ENGLISH AND ROMANIAN LANGUAGES (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2023-04-06;  ID: 3633 სტატია არ შეესაბამება ჟურნალის თემატიკას


Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1801