განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სტატიების რეცენზირებას.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სტატიების გამოცემას.
ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა.

ბოლო პერიოდში შემოსული სტატიები:


WRITING A REFLECTING ACCOUNT AND AN ACTION PLAN: AN INDICATIVE GUIDE FOR PSYCHOLOGY STUDENTS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-08-01; ID: 3573 ახალისოციალური მიზნების საკვლევი ინსტრუმენტის ადაპტაცია
მიღებულია: 2022-07-28; ID: 3569 ახალიძირითადი ცხოვრებისეული მიზნების საკვლევი კითხვარის ადაპტაცია
მიღებულია: 2022-07-28; ID: 3568 ახალიTITLE: EXPLORING THE RELATIONSHIP OF INTERNET ADDICTION WITH COGNITION, ATTENTION, AND QUALITY OF SLEEP AMONG STUDENTS: AN INSTITUTION-BASED CROSS-SECTIONAL STUDY (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-07-04; ID: 3558 ახალიDIDACTIC COMPLEXITY OF GENERAL PHYSICS COURSE SECTIONS: EVALUATION RESULTS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-06-25; ID: 3555 ახალიЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ КОМПЬЮТЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2022-05-28; ID: 3545 გადაცემულია სარეცენზიოდMARITAL ADJUSTMENT, COPING STARTGIES, AND PSYCHOLOGICAL DISTRESS IN WOMEN WITH INFERTALITY (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-04-06; ID: 3528 გადაცემულია სარეცენზიოდAN INSTRUMENTAL CASE STUDY OF MARITAL HAPPINESS AMONG PERSONS WITH VISUAL DISABILITY IN MALAYSIA (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-03-30; ID: 3526 გადაცემულია სარეცენზიოდATTITUDES TOWARDS THE MENTAL ILLNESS AMONG ADOLESCENTS AND ADULTS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-03-26; ID: 3525 გადაცემულია სარეცენზიოდPSYCHOLOGICAL DISTRESS AND STRESS MANAGMENT OF INTERSEX INDIVIDUAL: A PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-03-22; ID: 3524 გადაცემულია სარეცენზიოდA SINGLE CASE STUDY OF INTERSEX: A QUALITATIVE APPROACH (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-02-24; ID: 3516 სტატია არ შეესაბამება ჟურნალის თემატიკასBREATHING EXERCISE AS PRENATAL EDUCATION IN PRIMIGRAVIDA WOMEN AND ITS EFFECT ON DURATION OF 1ST AND 2ND STAGE OF LABOR (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2021-08-14; ID: 3464 სტატია არ შეესაბამება ჟურნალის თემატიკასIMPACT OF BREATHING EXERCISE AS PRENATAL EDUCATION ON SEVERITY OF LABOUR PAIN AMONG PRIMIGRAVIDA (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2021-07-28; ID: 3460 სტატია არ შეესაბამება ჟურნალის თემატიკასBREATHING EXERCISE AS PRENATAL EDUCATION IN PRIMIGRAVIDA WOMEN AND ITS EFFECT ON FIRST AND SECOND STAGES OF LABOUR PAIN (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2021-07-28; ID: 3459 სტატია არ შეესაბამება ჟურნალის თემატიკას


Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-1801