განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ჟურნალის კონცეფციის თანახმად: "იმ შემთხვევაში, თუ მასალების გამოქვეყნების შედეგად მოხდა საავტორო ან სხვა უფლებების, საზოგადოდ მიღებული სამეცნიერო ეთიკის ნორმების დარღვევა, რედაქცია უფლებამოსილია გამოქვეყნებული მასალა ამოიღოს მონაცემთა ბაზიდან."
სტატიების რეცენზირებას, ექსპერტიზას და გამოცემას აფინანსებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა.

ბოლო პერიოდში შემოსული სტატიები:


მუსლიმი მესხები საქართველოში, სოციალური, ეთნიკური და ადგილის იდენტობა
მიღებულია: 2018-05-22; ID: 3111 ახალიANTERIOR AND POSTERIOR REGIONS OF THE BRAIN IN RELATION TO TEST ANXIETY (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-05-22; ID: 3110 ახალიRELATIONSHIP OF INTERNET ADDICTION WITH EMOTIONAL INTELLIGENCE AMONG YOUTHS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-05-20; ID: 3108 ახალიУПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ КАК ФАКТОР СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2018-04-22; ID: 3098 ახალიმოვლენის ტიპი, ავტობიოგრაფიული მსჯელობა და პერსონალური ნარატივის ინტრაინდივიდუალური ცვალებადობა დროში
მიღებულია: 2018-03-28; ID: 3090 გადაცემულია სარეცენზიოდTHE EFFECTS OF MASTERY VERSUS SOCIAL-COMPARISON PRAISE ON STUDENTS’ PERSISTENCE: A ROLE OF FIXED VERSUS GROWTH MINDSET (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-03-22; ID: 3089 გადაცემულია სარეცენზიოდSTUDYING THE ADMINISTRATIVE CORRUPTION BASED ON 3-RAMIFICATIONS ANALYTICAL MODEL IN THE PATHOLOGY THEORY AND SUGGESTING SEVERAL STRATEGIES FOR CONTROLLING IT (A CASE STUDY: ADMINISTRATIONS OF TEHRAN P (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-03-11; ID: 3085 გადაცემულია სარეცენზიოდКОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2018-03-09; ID: 3084 გადაცემულია სარეცენზიოდЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА (НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕКТИВОВ МАЛОГО БИЗНЕСА) (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2018-03-01; ID: 3082 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადЧЕЛОВЕК И КРАЙНИЙ СЕВЕР (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2018-02-15; ID: 3076 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადკრიტიკული აზროვნების განვითარება გეომეტრიის მაგალითზე
მიღებულია: 2018-02-09; ID: 3069 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВЕДА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-11-13; ID: 3034 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА (НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕКТИВОВ МАЛОГО БИЗНЕСА) (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-11-09; ID: 3032 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВИРТУАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРОСТКОВ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-11-03; ID: 3031 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადTHE TECHNOLOGY OF DESIGNING OF THE ELECTRONIC TEXTBOOK “ELECTRONIC APPLIQUES OF GEOMETRIC FIGURES” BY MEANS OF ADOBE FLASH (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-06-28; ID: 2977 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВЕДА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-04-25; ID: 2931 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადქართველი მიგრანტების სოციალური ქსელები ჩრდილოეთ პროტუგალიაში
მიღებულია: 2017-04-12; ID: 2927 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადEVERYDAY CULTURE OF THE STUDENTS: PECULIARITIES OF MOTIVATION (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-02-11; ID: 2902 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადСТРАТЕГИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОПЕКИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-02-09; ID: 2901 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВЕДА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2016-12-15; ID: 2875 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადქართველი მიგრანტების სოციალური ქსელები ჩრდილოეთ პროტუგალიაში.
მიღებულია: 2016-09-18; ID: 2830 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადმეთოდოლოგიები და მათი შეხედულებები შეცდომებზე
მიღებულია: 2016-07-24; ID: 2808 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადმატერიის, სივრცისა და დროის ცნებების სწავლება მე-9 კლასის მექანიკაში
მიღებულია: 2016-05-04; ID: 2765 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადპროექტებით სწავლა ჩემი აჩევანია
მიღებულია: 2016-04-07; ID: 2753 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადСРЕДСТВА И СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2015-12-30; ID: 2700 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლად


Creative Commons License
ყველა უფლება დაცულია © ინტერნეტ აკადემია 2001-2018
ISSN 1512-1801
Rambler's Top100