განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2021 | No.4(61) [2021.12.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


LEADERSHIP IN EDUCATIONAL MANAGEMENT RESEARCH: THE BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF THE LAST 20 YEARS (ენა: ინგლისური)  3-24
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანორატორების და ფილოსოფოსების დაპირისპირება განათლების საკითხების და ცოდნის სტატუსის გარშემო ანტიკურ ეპოქაში  25-39
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანდარგობრივი უცხო ენის სწავლება უმაღლესი სასწავლებლის საბაკალავრო საფეხურზე  40-44
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანდასაქმებულის თანხმობისთვის მზაობისა და ავტონომიურობის როლი თანამშრომლის ხმასა და შრომით კმაყოფილებას შორის კავშირში  45-60
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანPSYCHOLOGICAL DISTRESS, COPING MECHANISM AND QUALITY OF LIFE OF CHILDREN LIVING IN ORPHANAGE (ენა: ინგლისური)  61-67
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანდარგობრივი ენის სწავლება უმაღლეს სასწავლებლებში გერმანული ენის მაგალითზე  68-73
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანუმაღლესი განათლების საკითხების მიმოხილვა 1990- 2000 წლებში გამოცემული პერიოდიკის მიხედვით (განათლების უახლესი ისტორიისათვის)  74-79
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანეთნიკური სტერეოტიპები, განათლებაზე ხელმისაწვდომობა და კარიერული წინსვლა ეთნიკურად აზერბაიჯანელ ახალგაზრდებში  80-94
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანRESEARCHER REFLEXIVITY IN ETHNOGRAPHIC RESEARCH (ენა: ინგლისური)  95-102
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსუბიექტური კეთილდღეობის (მორალის) დომინირება ინტელექტუალურ აქტივობაზე  103-115
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023
ISSN 1512-1801