იურიდიული მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
იურიდიული მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2004 | No.2(5) [2004.12.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


სატელეფონო საუბრების მოსმენისა და ჩაწერის სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ  3-10
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკანონი ცოლ-ქმრული ერთგულების დაცვის შესახებ ძველებრაულ რჯულში. ფიცი-ორდალი  11-19
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსამეცნიერო-ტექნიკური საშუალებებისა და სპეციალური ცოდნის გამოყენების შედეგების ფიქსაციის ხერხები  20-31
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანშეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებასა და დირექტორს შორის სამართლებრივი ურთიერთობის წარმოშობა და დასრულება" (შედარებითი ანალიზი გერმანულ სამართალთან)  32-40
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსაქორწინო კონტრაქტის წარმოშობა და განვითარება  41-45
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023
ISSN 1512-181X