მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია ქესჟ:
   
2005 | No.1(1) [2005.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


მუსიკა და რელიგია. ინტონაციური ფორმულის პრობლემა ღვთისშემეცნების შუქზე ი.ს. ბახის ერთ-ერთი ფორმულის მაგალითზე  3-13
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსაავტორო ტექსტის ჰერმენევტიკა და ინტერპრეტირება (ენა: რუსული)  14-18
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანქართული ტრადიციული მუსიკა და ქართველთა ეთნოგენეზი  19-29
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკოდირების მექანიზმი და მხატვრული დროის განცდა  30-38
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანАлександр Черепнин и музыкальный Тифлис (ენა: რუსული)  39-64
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმუსიკალური რიტორიკის საკითხისათვის  65-73
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანქართული წირვის საგალობლების მელოდიური მოდელები  74-96
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-2018