მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია ქესჟ:
   
2020 | No.1(21) [2020.07.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


FOREIGN LITERATURE IN RUSSIAN MUSIC: THEMATICS AND SYMBOLISMS OF RIMSKY-KORSAKOV’S OP. 4 NO. 2 ROMANCE (ენა: ინგლისური)  3-9
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანFIVE LIVES OF “KHANUMA” (ენა: ინგლისური)  10-16
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანე. ჭაბაშვილის „დიფსომანიის“ და ა. ჭოხონელიძის “მეკარვეს” შედარებითი ტემბრული ანალიზი  17-30
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსასწავლო პროცესის მართვა კონსერვატორიაში გასული საუკუნის 1920-1930-იანი წლების ტოტალიტარიზმის პირობებში  31-45
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგასული საუკუნის ნევმურ სისტემაში გამოყენებული ზოგიერთი სამუსიკო ნიშნის შესახებ (შემოქმედის სამონასტრო სკოლის ნოტოგრაფიული ტრადიციის მაგალითზე)  46-53
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანორგანი და მისი სახეობები XX საუკუნეში  54-63
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანРАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕРЕЛОЖЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЭПОХИ БАРОККО ПУТЁМ МУЗЫКАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОБЩЕМЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ДЛЯ БАНДУРЫ (ენა: რუსული)  64-70
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-2018