ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2023 | No.2(67) [2023.06.30]


SATISFACTION OF ONLINE INSTRUCTION IN LOCAL UNIVERSITIES IN CHINA DURING THE COVID-19 PANDEMIC (ენა: ინგლისური)  73-81
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2023 | No.1(66) [2023.03.31]


ANALYSIS OF MATHEMATICS LEARNING STYLES AND PRACTICES AMONG MATHEMATICAL NORMAL STUDENTS (ენა: ინგლისური)  14-18
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2022 | No.2(62) [2022.12.31]


ANALYSIS OF THE MATHEMATICAL MODELING ABILITY FOR SENIOR SCHOOL STUDENTS (ენა: ინგლისური)  3-9
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2022 | No.1(62) [2022.03.31]


INVESTIGATION AND ANALYSIS OF CURRICULUM SATISFACTION OF MATHEMATICS NORMAL STUDENTS IN LOCAL UNIVERSITY IN CHINA (ენა: ინგლისური)  3-11
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2020 | No.3(57) [2020.12.31]


ATTRIBUTION ANALYSIS OF PROBABILITY AND STATISTICS COURSE FOR ORIENTED NORMAL STUDENTS WITH LERNING DIFFICULTIES (ენა: ინგლისური)  23-30
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2020 | No.2(56) [2020.09.30]


ANALYSIS OF MATHEMATICAL LEARNING FOR PRE-UNIVERSITY STUDENTS IN LOCAL UNIVERSITY (ენა: ინგლისური)  49-57
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2018 | No.1(47) [2018.03.31]


THE IMPACT OF THE CBR INTEGRATED WITH ICT ON LEARNING OUTCOMES OF MATHEMATICAL MODELING AT UNIVERSITY LEVEL (ენა: ინგლისური)  109-121
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2017 | No.1(43) [2017.03.31]


ANALYSIS OF MAIN FACTORS IN LINEEAR ALGEBRA INSTRUCTIONS (ენა: ინგლისური)  27-33
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2013 | No.3(25) [2013.09.30]


ANALYSIS ON ADVANCED MATHEMATICS EDUCATION FOR CURRENT CHINESE UNDERGRADUATES (ენა: ინგლისური)  29-35
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2013 | No.2(24) [2013.06.30]


ANALYSIS AND STRATEGY FOR UNDERGRADUATES EDUCATION IN CHINESE LOCAL UNIVERSITY: FROM AN INVESTIGATION OF STUDY ENGAGEMENT (ენა: ინგლისური)  54-62
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024