ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2018 | No.2(48) [2018.06.30]


მუსლიმი მესხები საქართველოში, სოციალური, ეთნიკური და ადგილის იდენტობა  57-73
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმუსლიმი მესხების აკულტურაცია საქართველოში.  74-90
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2017 | No.3(45) [2017.09.30]


ქართველი მიგრანტების სოციალური ქსელები ჩრდილოეთ პორტუგალიაში  32-46
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2014 | No.3(29) [2014.06.30]


აშშ-ში ცხოვრების გავლენა ქორწინებაზე მსულიმი მესხების ოჯახში  70-79
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმუსლიმი მესხი ლტოლვილების აკულტურაცია ამერიკის შეერეთებულ შტატებში  80-88
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2020