ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2016 | No.1(38) [2016.01.31]


“მხატრული ლიტერატურის სწავლება და კლასგარეშე აქტივობები, როგორც ზნეობრივი ღირებულებების ფორმირების საშუალება“  156-162
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგასვლითი ინტეგრირებული გაკვეთილების მნიშვნელობა მოსწავლეთა აღზრდისა და სწავლების პროცესში  247-252
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2020