ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2018 | No.4(50) [2018.12.31]


ПРОБЛЕМЫ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ (ენა: რუსული)  6-10
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2017 | No.3(45) [2017.09.30]


ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПОДРОСТКАМ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ I ТИПА. (ენა: რუსული)  77-80
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2017 | No.1(43) [2017.03.31]


МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ПСИХИАТРИИ В МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ (ენა: რუსული)  145-148
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023