კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი  უზრუნველყოფს სტატიების რეცენზირებას.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სტატიების გამოცემას.
ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა.

ბოლო პერიოდში შემოსული სტატიები:


ENHANCING STUDENT ENGAGEMENT AND OUTCOMES THROUGH AN INNOVATIVE PEDAGOGY FOR TEACHING BIG DATA ANALYTICS IN UNDERGRADUATE LEVEL (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2023-01-31;  ID: 3615 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადDETECTION AND ESTIMATION OF TREE CANOPY USING DEEP LEARNING AND SENSOR FUSION (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-12-31;  ID: 3609 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადDEVELOPING A VIRTUAL REALITY APPLICATION OF EMBEDDED SYSTEMS AND USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2021-05-31;  ID: 3432 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადსიმრავლეთა თეორიის ამოხსნის ანალიზი და მათი პრაქტიკული დანიშნულება
მიღებულია: 2021-05-08;  ID: 3412 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადელექტრონულ ხელმოწერიან დოკუმენტებში ტექსტური რეზოლუციების დამალვა.
მიღებულია: 2021-04-13;  ID: 3399 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლად


Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1232