კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ჟურნალის კონცეფციის თანახმად: "იმ შემთხვევაში, თუ მასალების გამოქვეყნების შედეგად მოხდა საავტორო ან სხვა უფლებების, საზოგადოდ მიღებული სამეცნიერო ეთიკის ნორმების დარღვევა, რედაქცია უფლებამოსილია გამოქვეყნებული მასალა ამოიღოს მონაცემთა ბაზიდან."
სტატიების რეცენზირებას, ექსპერტიზას და გამოცემას აფინანსებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა.

ბოლო პერიოდში შემოსული სტატიები:


TECHNOLOGY OF WORK WITH THE E-TEXTBOOK "ELEMENTA LINGUAE LATINAE" (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2020-04-14;  ID: 3318 ახალიCLOUD SECURITY USING LEAST SIGNIFICANT BIT STEGANOGRAPHY AND DATA ENCRYPTION STANDARD ALGORITHM (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2020-03-16;  ID: 3312 ახალიA WELL-DESIGNED SECURE MODEL FOR BANK VAULT SYSTEM (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2019-09-23;  ID: 3255 ახალიხმის ამომცნობი სისტემების შედარებითი ანალიზი
მიღებულია: 2019-06-24;  ID: 3239 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლად


Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2020
ISSN 1512-1232