კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ჟურნალის კონცეფციის თანახმად: "იმ შემთხვევაში, თუ მასალების გამოქვეყნების შედეგად მოხდა საავტორო ან სხვა უფლებების, საზოგადოდ მიღებული სამეცნიერო ეთიკის ნორმების დარღვევა, რედაქცია უფლებამოსილია გამოქვეყნებული მასალა ამოიღოს მონაცემთა ბაზიდან."
სტატიების რეცენზირებას, ექსპერტიზას და გამოცემას აფინანსებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და საქართველოს საპატრიარქოს წმ.ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი  . ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა.

ბოლო პერიოდში შემოსული სტატიები:


A SURVEY ON ABUSE OF CLOUD SERVICES THREAT (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-02-12; ID: 3073 ახალიჩოგბურთის ბუკმეკერული კოეფიციენტების მოდელირება in-play (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-02-11; ID: 3072 ახალიNEW BLOCK ENCRYPTION ALGORITHM (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-01-16; ID: 3061 გადაცემულია სარეცენზიოდINSTANT PAYMENT SYSTEM BUSINESS MODEL AND TECHNICAL DESCRIPTION (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-12-25; ID: 3055 ახალიMEASURING THE EFFECT OF TELEVISION ON YOUTH: SOFTWARE VISUALIZATION APPROACH (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-12-16; ID: 3054 ახალი.NET PLATFORM-BASED SALES MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-12-14; ID: 3053 ახალიINTRODUCING NONDETERMINISM IN A PROGRAMMING LANGUAGE (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-12-13; ID: 3052 ახალიCLOUD SECURITY VULNERABILITIES, CHALLENGES AND SOLUTION (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-12-12; ID: 3051 ახალიDEVELOPMENT OF ROBUST AND COST-EFFECTIVE PREDICTIVE MODELS FOR IMPROVING STUDENTS’ PERFORMANCE IN PROGRAMMING COURSES (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-11-24; ID: 3039 ახალიCOMBINED ITERATIVE BACK PROJECTED-MAXIMUM A POSTERIORI TECHNIQUE FOR RECONSTRUCTING LOW RESOLUTION SURVEILLANCE VIDEOS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-11-24; ID: 3038 ახალიახალი მიდგომა პარალელური ალგორითმების ასაგებად (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-11-24; ID: 3037 ახალიA SEAMLESS PAYMENT APPROACH FOR MOBILE NETWORK OPERATORS IN NIGERIA (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-11-09; ID: 3033 ახალიBREAST CANCER DIAGNOSTIC SYSTEM USING DECISION TREE ALGORITHM AND SYNTHETIC SUPPORT VECTOR MACHINE (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-10-03; ID: 3020 ახალიBOUNDARY LAYER FLOW OF MHD TANGENT HYPERBOLIC FLUID OF HEAT AND MASS TRANSFER PAST A STRETCHING CYLINDER WITH SUCTION/INJECTION: SPECTRAL RELAXATION METHOD (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-09-27; ID: 3017 ახალიA DASH SURVEY: THE ON-OFF TRAFFIC PROBLEM AND CONTEMPORARY SOLUTIONS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-07-23; ID: 2996 ახალისტრუქტურიზაციის მეთოდები ATLAS დეტექტორის გეომეტრიული მოდელირების ამოცანებში
მიღებულია: 2017-06-08; ID: 2973 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადMOBILE IP: HYBRID CRYPTOGRAPHY SOLUTION FOR SECURED AND SEAMLESS MOBILE COMMUNICATION (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-03-22; ID: 2918 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადCRIMINAL PROFILING IN DIGITAL FORENSICS: ASSUMPTIONS, CHALLENGES AND PROBABLE SOLUTION. (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-03-02; ID: 2907 სტატია არ შეესაბამება ჟურნალის თემატიკასინოვაციური ინფორმაციული ტექნოლოგიები საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებისათვის
მიღებულია: 2016-11-26; ID: 2867 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადCLOUD AND DISTRIBUTED COMPUTING (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2016-11-11; ID: 2857 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადსაქართველოში საშუალოვადიან პერიოდში ენერგორესურსებზე მოთხოვნის დაგეგმვის ეკონომეტრიკული მოდელირება და პრაქტიკული რეალიზაცია
მიღებულია: 2016-10-19; ID: 2845 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადსტოქასტიკური აპროქსიმაციის მეთოდი ელექტროქსელების კონფიგურაციის არაწრფივი პროგრამირების ამოცანის გადასაწყვეტად
მიღებულია: 2016-09-19; ID: 2831 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადCLOUD COMPUTING: WEB MINING, STORAGE PROCESS AND APPLICATIONS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2016-06-26; ID: 2797 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადინტერნეტ-სავაჭრო ვებ-გვერდის აგებულების გავლენა მომხმარებლის მსყიდველობით ქცევაზე
მიღებულია: 2016-05-23; ID: 2779 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადWEB MINING: PROCESS, TECHNIQUES AND APPLICATIONS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2016-05-05; ID: 2766 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადANALYSIS OF READY QUEUE LENGTH IN MULTIPROCESSOR ENVIRONMENT USING VARIOUS STATISTICAL ESTIMATORS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2016-02-07; ID: 2720 გადაცემულია სარეცენზიოდA COMPARATIVE STUDY BASED OF DEFICIT ROUND ROBIN (DRR) AND SURPLUS ROUND ROBIN (SRR) ALGORITHMS UNDER MARKOV CHAIN MODEL (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2015-06-26; ID: 2585 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადA SURVEY ON CLOUD COMPUTING SECURITY FROM SINGLE TO MULTI-CLOUDS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2015-03-20; ID: 2516 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლად


Creative Commons License
ყველა უფლება დაცულია © ინტერნეტ აკადემია 2001-2018
ISSN 1512-1232
Rambler's Top100