კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ჟურნალის კონცეფციის თანახმად: "იმ შემთხვევაში, თუ მასალების გამოქვეყნების შედეგად მოხდა საავტორო ან სხვა უფლებების, საზოგადოდ მიღებული სამეცნიერო ეთიკის ნორმების დარღვევა, რედაქცია უფლებამოსილია გამოქვეყნებული მასალა ამოიღოს მონაცემთა ბაზიდან."
სტატიების რეცენზირებას, ექსპერტიზას და გამოცემას აფინანსებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა.

ბოლო პერიოდში შემოსული სტატიები:


A WELL-DESIGNED SECURE MODEL FOR BANK VAULT SYSTEM (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2019-09-23;  ID: 3255 ახალილამბდა აღრიცხვის გამოყენება კლასიკურ და კვანტურ კომპიუტინგში
მიღებულია: 2019-07-31;  ID: 3249 გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერშიA COMPARATIVE STUDY OF EXPONENTIAL AND POLYNOMIAL MODEL FOR PREDICTION OF NAIRA TO DOLLAR EXCHANGE RATE: A MACHINE LEARNING APPROACH (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2019-07-12;  ID: 3241 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადმათემატიკის ამოცანების ამოხსნის ანალიზი და მათი პრაქტიკული დანიშნულება
მიღებულია: 2019-07-11;  ID: 3240 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადხმის ამომცნობი სისტემების შედარებითი ანალიზი
მიღებულია: 2019-07-04;  ID: 3239 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადDESIGN OF THE MACROSTRUCTURE OF ELECTRONIC TEXTBOOK (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2019-06-29;  ID: 3237 ახალიSURVEY OF BIG DATA PROGRAMMING FRAMEWORKS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2019-06-24;  ID: 3236 ახალიA SURVEY OF APPLICATIONS AND ARCHITECTURES IN SOFTWARE DEFINED NETWORKING (SDN) (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2019-06-21;  ID: 3234 ახალიSPECIFICATION OF NEIGHBOR DETECTION PROTOCOL: A SIMULATION APPROACH FOR CPN (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2019-02-14;  ID: 3198 ახალისასკოლო მათემატიკის ამოცანის ამოხსნის ალგორითმი
მიღებულია: 2018-11-26;  ID: 3172 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლად


Creative Commons License
ყველა უფლება დაცულია © ინტერნეტ აკადემია 2001-2019
ISSN 1512-1232
Rambler's Top100