კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ჟურნალის კონცეფციის თანახმად: "იმ შემთხვევაში, თუ მასალების გამოქვეყნების შედეგად მოხდა საავტორო ან სხვა უფლებების, საზოგადოდ მიღებული სამეცნიერო ეთიკის ნორმების დარღვევა, რედაქცია უფლებამოსილია გამოქვეყნებული მასალა ამოიღოს მონაცემთა ბაზიდან."
სტატიების რეცენზირებას, ექსპერტიზას და გამოცემას აფინანსებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა.

ბოლო პერიოდში შემოსული სტატიები:


CALCULATION OF THE PROBABILISTIC-LOGICAL CONCEPTS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-11-12; ID: 3164 ახალიწამყვანი ხიდის ექვივალენტური რხევითი სისტემის იმიტაციური მოდელირების მათემატიკური და პროგრამული უზრუნველყოფა.
მიღებულია: 2018-10-21; ID: 3160 ახალიწამყვანი ხიდის ექვივალენტური რხევითი სისტემის იმიტაციური მოდელირების მათემატიკური და პროგრამული უზრუნველყოფა.
მიღებულია: 2018-10-20; ID: 3159 ახალიდინამიური სისტემის გამოკვლევა, რომელიც აღწერს ეკონომიკური თანამშრომლობის მეშვეობით კონფლიქტის დარეგულირების მათემატიკურ მოდელს (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-10-13; ID: 3155 ახალიNEURAL NETWORK BASED COMPLEX VIDEO EVENT DETECTION (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-08-09; ID: 3141 ახალიDATA MODEL FOR EMBEDDING METADATA IN WEB DOCUMENTS BY RNEWS STANDARD (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-07-15; ID: 3135 ახალიCOMPARATIVE ANALYSIS OF PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS AND KERNEL PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS FOR FACE RECOGNITION SYSTEM (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-07-09; ID: 3134 ახალიDATAMINING APPROACH TO HUMAN CANCER DIAGNOSIS: A REVIEW (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-07-01; ID: 3128 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადEVALUATION OF NETWORK AND SYSTEMS SECURITY USING PENETRATION TESTING IN A SIMULATION ENVIRONMENT (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-05-03; ID: 3100 ახალიDATAMINING APPROACH TO HUMAN CANCER DIAGNOSIS: A REVIEW (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-05-01; ID: 3099 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადA SURVEY ON ABUSE OF CLOUD SERVICES THREAT (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-02-12; ID: 3073 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადჩოგბურთის ბუკმეკერული კოეფიციენტების მოდელირება in-play (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-02-11; ID: 3072 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადINTRODUCING NONDETERMINISM IN A PROGRAMMING LANGUAGE (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-12-13; ID: 3052 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადCLOUD SECURITY VULNERABILITIES, CHALLENGES AND SOLUTION (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-12-12; ID: 3051 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადBOUNDARY LAYER FLOW OF MHD TANGENT HYPERBOLIC FLUID OF HEAT AND MASS TRANSFER PAST A STRETCHING CYLINDER WITH SUCTION/INJECTION: SPECTRAL RELAXATION METHOD (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-09-27; ID: 3017 სტატია არ შეესაბამება ჟურნალის თემატიკასსტრუქტურიზაციის მეთოდები ATLAS დეტექტორის გეომეტრიული მოდელირების ამოცანებში
მიღებულია: 2017-06-08; ID: 2973 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადMOBILE IP: HYBRID CRYPTOGRAPHY SOLUTION FOR SECURED AND SEAMLESS MOBILE COMMUNICATION (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-03-22; ID: 2918 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადCRIMINAL PROFILING IN DIGITAL FORENSICS: ASSUMPTIONS, CHALLENGES AND PROBABLE SOLUTION. (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-03-02; ID: 2907 სტატია არ შეესაბამება ჟურნალის თემატიკასსაქართველოში საშუალოვადიან პერიოდში ენერგორესურსებზე მოთხოვნის დაგეგმვის ეკონომეტრიკული მოდელირება და პრაქტიკული რეალიზაცია
მიღებულია: 2016-10-19; ID: 2845 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადსტოქასტიკური აპროქსიმაციის მეთოდი ელექტროქსელების კონფიგურაციის არაწრფივი პროგრამირების ამოცანის გადასაწყვეტად
მიღებულია: 2016-09-19; ID: 2831 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადCLOUD COMPUTING: WEB MINING, STORAGE PROCESS AND APPLICATIONS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2016-06-26; ID: 2797 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადინტერნეტ-სავაჭრო ვებ-გვერდის აგებულების გავლენა მომხმარებლის მსყიდველობით ქცევაზე
მიღებულია: 2016-05-23; ID: 2779 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადWEB MINING: PROCESS, TECHNIQUES AND APPLICATIONS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2016-05-05; ID: 2766 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადANALYSIS OF READY QUEUE LENGTH IN MULTIPROCESSOR ENVIRONMENT USING VARIOUS STATISTICAL ESTIMATORS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2016-02-07; ID: 2720 გადაცემულია სარეცენზიოდA COMPARATIVE STUDY BASED OF DEFICIT ROUND ROBIN (DRR) AND SURPLUS ROUND ROBIN (SRR) ALGORITHMS UNDER MARKOV CHAIN MODEL (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2015-06-26; ID: 2585 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადA SURVEY ON CLOUD COMPUTING SECURITY FROM SINGLE TO MULTI-CLOUDS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2015-03-20; ID: 2516 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლად


Creative Commons License
ყველა უფლება დაცულია © ინტერნეტ აკადემია 2001-2018
ISSN 1512-1232
Rambler's Top100