კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ჟურნალის კონცეფციის თანახმად: "იმ შემთხვევაში, თუ მასალების გამოქვეყნების შედეგად მოხდა საავტორო ან სხვა უფლებების, საზოგადოდ მიღებული სამეცნიერო ეთიკის ნორმების დარღვევა, რედაქცია უფლებამოსილია გამოქვეყნებული მასალა ამოიღოს მონაცემთა ბაზიდან."
სტატიების რეცენზირებას, ექსპერტიზას და გამოცემას აფინანსებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა.

ბოლო პერიოდში შემოსული სტატიები:


SOLVE OF A PROBLEM OF OPTIMIZATION USING GENETIC ALGORITHMS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2020-10-14;  ID: 3359 ახალიAN IMPROVED PATTERN MATCHING ALGORITHM USING BIT-PARALLELISM TECHNIQUE (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2020-10-03;  ID: 3356 ახალიძველი ქართული ნაბეჭდი სიმბოლოების ამოცნობა
მიღებულია: 2020-08-26;  ID: 3347 ახალიPERFORMANCE EVOLUTION OF MASSIVE MIMO-OFDM FOR VLC COMMUNICATIONS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2020-08-10;  ID: 3342 ახალი


Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2020
ISSN 1512-1232