კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი  უზრუნველყოფს სტატიების რეცენზირებას.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სტატიების გამოცემას.
ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა.

ბოლო პერიოდში შემოსული სტატიები:


ON ONE ITERATIVE METHOD FOR SOLVING THE DIFFERENCE SCHEME FOR QUASILINEAR ELLIPTIC EQUATION (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-07-30; ID: 3572 ახალიON ONE ITERATIVE METHOD FOR SOLVING THE DIFFERENCE SCHEME FOR QUASILINEAR ELLIPTIC EQUATION (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-07-30; ID: 3571 ახალიMACHINE LEARNING ALGORITHMS FOR MULTILINGUAL TEXT CLASSIFICATION OF NIGERIAN LOCAL LANGUAGES (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-07-28; ID: 3570 ახალიMUSKHELISHVILI INSTITUTE OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS AT THE GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-07-08; ID: 3565 ახალიTHE LAW OF LARGE NUMBERS FOR WEAKLY CORRELATED RANDOM ELEMENTS IN HILBERT SPACES (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-06-30; ID: 3557 გადაცემულია სარეცენზიოდაქვს თუ არა ხელოვნურ ინტელექტს გონება ? (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-06-24; ID: 3554 გადაცემულია სარეცენზიოდMATHEMATICAL MODEL OF RHEUMATOID ARTHRITIS AND ITS TREATMENT (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-06-24; ID: 3553 გადაცემულია სარეცენზიოდNATURAL LANGUAGE PROCESSING IN THE STATE DECENTRALIZED SYSTEMS OF GEORGIA (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-06-18; ID: 3551 გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერშიON APPROXIMATE SOLUTION OF THE DIRICHLET HARMONIC PROBLEM FOR AN INFINITE PLANE WITH A CUT-TYPE HOLE (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-06-14; ID: 3549 გადაცემულია სარეცენზიოდმობილური ოპერატორების რადიოსიხშირული სპექტრის ოპტიმიზაცია მზარდი მულტისერვისული ტრაფიკის პირობებში (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-03-16; ID: 3523 გადაცემულია სარეცენზიოდОБ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ, ИМЕЮЩИХ СТРУКТУРУ ДЕРЕВА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2022-02-06; ID: 3508 გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერშიABOUT COMPUTER VISION WITH MACHINE LEARNING (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-02-03; ID: 3507 გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერშიANALYSIS OF THE MATHEMATICAL MODELING ABILITY FOR SENIOR SCHOOL STUDENTS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2021-07-22; ID: 3457 გადაცემულია სარეცენზიოდქცევით მეთოდეზე დაფუძნებული ქსელური შეტევების გამოვლენის ერთერთი მიდგომის შესახებ
მიღებულია: 2021-06-12; ID: 3440 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადDEVELOPING A VIRTUAL REALITY APPLICATION OF EMBEDDED SYSTEMS AND USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2021-05-31; ID: 3432 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადსიმრავლეთა თეორიის ამოხსნის ანალიზი და მათი პრაქტიკული დანიშნულება
მიღებულია: 2021-05-08; ID: 3412 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადელექტრონულ ხელმოწერიან დოკუმენტებში ტექსტური რეზოლუციების დამალვა.
მიღებულია: 2021-04-13; ID: 3399 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადA REVIEW ON AHP TECHNIQUE (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2020-11-24; ID: 3363 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადძველი ქართული ნაბეჭდი სიმბოლოების ამოცნობა
მიღებულია: 2020-08-26; ID: 3347 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლად


Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-1232