კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2018 | No.1(53) [2018.03.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


A DASH SURVEY: THE ON-OFF TRAFFIC PROBLEM AND CONTEMPORARY SOLUTIONS (ენა: ინგლისური)  3-20
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA SEAMLESS PAYMENT APPROACH FOR MOBILE NETWORK OPERATORS IN NIGERIA (ენა: ინგლისური)  21-29
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანახალი მიდგომა პარალელური ალგორითმების ასაგებად (ენა: ინგლისური)  30-34
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანCOMBINED ITERATIVE BACK PROJECTED-MAXIMUM A POSTERIORI TECHNIQUE FOR RECONSTRUCTING LOW RESOLUTION SURVEILLANCE VIDEOS (ენა: ინგლისური)  35-45
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანDEVELOPMENT OF ROBUST AND COST-EFFECTIVE PREDICTIVE MODELS FOR IMPROVING STUDENTS’ PERFORMANCE IN PROGRAMMING COURSES (ენა: ინგლისური)  46-70
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან.NET PLATFORM-BASED SALES MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE (ენა: ინგლისური)  71-76
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანMEASURING THE EFFECT OF TELEVISION ON YOUTH: SOFTWARE VISUALIZATION APPROACH (ენა: ინგლისური)  77-85
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანINSTANT PAYMENT SYSTEM BUSINESS MODEL AND TECHNICAL DESCRIPTION (ენა: ინგლისური)  86-95
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანNEW BLOCK ENCRYPTION ALGORITHM (ენა: ინგლისური)  96-100
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანSEMI-AUTOMATED MANAGEMENT OF DEFINING THE CASE PRIORITY IN THE FLU EPIDEMIC SEASON FOR EMERGENCY MEDICAL SERVICE (ენა: ინგლისური)  101-105
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1232