განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2003 | No.2(3) [2003.12.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


კოლეჯი - საგანმანათლებლო დაწესებულება დიდ ბრიტანეთში  3-6
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანდისტანციური სწავლების ტექნოლოგიები (ენა: რუსული)  7-12
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანწყალბადური ბმის სწავლების ზოგიერთი ასპექტი უმაღლესი სასწავლებლის ზოგადი ქიმიის კურსში  13-17
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსპექტროსკოპიის საფუძვლების შესწავლისათვის ზოგადი ფიზიკის კურსში  18-24
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმაგნიტური რეზონანსის თეორიის შესწავლისათვის ზოგადი ფიზიკის კურსში  25-35
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან(ენა: რუსული)  36-39
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანინფორმაციული ტექნოლოგიების სწავლების ზოგიერთი საკითხები (ენა: რუსული)  40-43
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანშემოქმედებითი საქმიანობის ზოგიერთი საკითხი და ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლი მათ ფორმირებაში (ენა: რუსული)  44-48
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1801