განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სტატიების რეცენზირებას.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სტატიების გამოცემას.
ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა.

ბოლო პერიოდში შემოსული სტატიები:


MARITAL ADJUSTMENT, COPING STARTGIES, AND PSYCHOLOGICAL DISTRESS IN WOMEN WITH INFERTALITY (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-04-06;  ID: 3528 გადაცემულია სარეცენზიოდAN INSTRUMENTAL CASE STUDY OF MARITAL HAPPINESS AMONG PERSONS WITH VISUAL DISABILITY IN MALAYSIA (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-03-30;  ID: 3526 გადაცემულია სარეცენზიოდATTITUDES TOWARDS THE MENTAL ILLNESS AMONG ADOLESCENTS AND ADULTS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-03-26;  ID: 3525 გადაცემულია სარეცენზიოდPSYCHOLOGICAL DISTRESS AND STRESS MANAGMENT OF INTERSEX INDIVIDUAL: A PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-03-22;  ID: 3524 გადაცემულია სარეცენზიოდA SINGLE CASE STUDY OF INTERSEX: A QUALITATIVE APPROACH (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-02-24;  ID: 3516 სტატია არ შეესაბამება ჟურნალის თემატიკასBREATHING EXERCISE AS PRENATAL EDUCATION IN PRIMIGRAVIDA WOMEN AND ITS EFFECT ON DURATION OF 1ST AND 2ND STAGE OF LABOR (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2021-08-14;  ID: 3464 სტატია არ შეესაბამება ჟურნალის თემატიკასIMPACT OF BREATHING EXERCISE AS PRENATAL EDUCATION ON SEVERITY OF LABOUR PAIN AMONG PRIMIGRAVIDA (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2021-07-28;  ID: 3460 სტატია არ შეესაბამება ჟურნალის თემატიკასBREATHING EXERCISE AS PRENATAL EDUCATION IN PRIMIGRAVIDA WOMEN AND ITS EFFECT ON FIRST AND SECOND STAGES OF LABOUR PAIN (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2021-07-28;  ID: 3459 სტატია არ შეესაბამება ჟურნალის თემატიკას


Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-1801