განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სტატიების რეცენზირებას.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სტატიების გამოცემას.
ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა.

ბოლო პერიოდში შემოსული სტატიები:


THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF THE STREET CHILDREN (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2023-03-05;  ID: 3627 ახალისოციალური იდენტობის გავლენა კარიერის დაგეგმვის პროცესზე (საქართველო და ესპანეთი)
მიღებულია: 2023-02-26;  ID: 3624 ახალიPOSTTRAUMATIC GROWTH AND PSYCHOLOGICAL DISTRESS IN ADULTS WITH ACQUIRED PHYSICAL DISABILITY (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2023-02-21;  ID: 3623 ახალიNEGATIVE LIFE EVENTS AND PSYCHOLOGICAL DISTRESS IN ADULTS WITH ACQUIRED PHYSICAL DISABILITY (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2023-02-21;  ID: 3622 ახალიANALYSIS OF MATHEMATICS LEARNING STYLES AND PRACTICES AMONG MATHEMATICAL NORMAL STUDENTS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2023-02-06;  ID: 3616 ახალიPERCEIVED STIGMATIZATION, FAMILY SUPPORT AND MARITAL ADJUSTMENT IN MOTHERS HAVING CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2023-01-09;  ID: 3610 ახალისაექთნო საქმის პრიორიტეტულობა და არსებული პრაქტიკის მიმოხილვა საქართველოში
მიღებულია: 2022-10-20;  ID: 3595 სტატია არ შეესაბამება ჟურნალის თემატიკას


Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023
ISSN 1512-1801