განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2014 | No.2(28) [2014.03.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


AN EVALUATION OF THE EXAM QUESTIONS OF SOCIAL STUDIES COURSE ACCORDING TO REVIZED BLOOM’S TAXONOMY (ენა: ინგლისური)  3-17
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანСАМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ВУЗОВ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ (ენა: რუსული)  18-22
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანEFFICACY OF CORRECTION BELIEFS RELATED TO FAMILY FUNCTIONING, (ენა: ინგლისური)  23-28
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანEDUCATIONAL NEEDS - VIEWPOINT OF AGRICULTURAL HIGHER EDUCATION GRADUATES IN IRAN (ენა: ინგლისური)  36-40
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანPROSPECTIVE TEACHERS’ STRATEGIES TO COPE WITH POSSIBLE FUTURE VIOLENCE (ენა: ინგლისური)  41-63
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანAUTHENTICITY AS A PREDICTOR ON HOPE IN TURKISH UNIVERSITY STUDENTS (ენა: ინგლისური)  64-70
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან“A SEARCH FOR MEANING: MAKING SENSE OF DEPRESSION” BY SIÂN E. LEWIS: A CRITICAL REVIEW (ენა: ინგლისური)  71-77
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE MOTIVATIONAL DIMENSIONS OF LIFE EVENTS’ PERCEPTION: TOWARDS AN INDIVIDUAL MOTIVATIONAL MAPPING ON SELF-DETERMINATION THEORY BASIS (ენა: ინგლისური)  78-92
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023
ISSN 1512-1801