განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2016 | No.4(41) [2016.09.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


КАК ПРОСВЕЩАЛАСЬ ДРЕВНЯЯ РУСЬ? (ენა: რუსული) 3-10
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან,,მოსწავლეთა ჩართულობის გაზრდა და ცოდნის დონის ამაღლება ძველი ქართული ლიტერატურის სწავლებისას“ 11-18
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანცხოვრების კულტურული სკრიპტი: ქართული ვერსია 19-46
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ (ენა: რუსული) 47-54
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანФОРМИРОВАНИЕ В УЧЕНИКОВ ОСНОВНОЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ПРИРОДЕ СРЕДСТВАМИ ФОЛЬКЛОРА (ენა: რუსული) 55-59
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანპროფესიული სასწავლებლებიდან სტუდენტთა გადინების მიზეზები საქართველოში 60-82
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙСОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН (ენა: რუსული) 83-86
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანტრენერის როლი სწავლის მოტივაციის ამაღლების პროცესში 87-92
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსტიგმა, სექსუალური იდენტობა და ცხოვრების ისტორია 93-121
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსამართალი - ბუნებაში არსებული ფენომენი თუ ადამიანის მიერ შექმნილი სისტემა? სამართლის წარმოშობის ახლებური გააზრების ასპექტში 122-141
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანნაბიჯ-ნაბიჯ გენდერული თანასწორობის სამართლებრივი უზრუნველყოფისათვის 142-160
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1801