მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია ქესჟ:
   
2018 | No.2(18) [2018.12.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ СЕМИОТИКИ Ю. СОЗАНСКОГО (ГЛАВНЫЕ ИДЕИ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ МУЗЫКОВЕДЕНИЯ) (ენა: რუსული)  3-9
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანУКРАИНСКАЯ ГИТАРНАЯ МУЗЫКА: ДУХОВНЫЕ ИНТЕНЦИИ ТВОРЧЕСТВА (ენა: რუსული)  10-15
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანАНСАМБЛИ МЕДНЫХ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ ДРЕВНЕГО МИРА. (ენა: რუსული)  16-24
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანვაჟა აზარაშვილის სოლო სავიოლინო სონატა  25-37
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფაქტებისა და მოვლენების ინტერპრეტაცია მუსიკის ისტორიაში (თბილისის კონსერვატორიის ისტორიიდან)  38-45
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან„დროის ფაქტორი“ XX საუკუნის საგუნდო მუსიკაში (გ.ლიგეტის „Requiem”-ისადა ს.ნასიძის „ვედრები“-ს შედარებითი ანალიზის მაგალითზე)  46-62
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან„შეხვეტილიანის“ ციკლის ისტორიული ჩამოყალიბებისა და მუსიკალური აგებულების თავისებურებათა კვლევის საკითხისთვის  63-71
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსულხან ცინცაძის 24 პრელუდიის ციკლები  72-78
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანО РОЛИ ПОЛИФОНИИ В ОПЕРНЫХ ДУЭТАХ П.ЧАЙКОВСКОГО (ენა: რუსული)  79-84
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-2018