ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2018 | No.3(49) [2018.09.30]


ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ СУБЪЕКТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГЕНДЕРНОМ ДИСКУРСЕ (ენა: რუსული)  78-83
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2017 | No.2(44) [2017.06.30]


ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕМПОРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СУБЪЕКТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ СУИЦИДАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ (ენა: რუსული)  73-81
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2016 | No.5(42) [2016.12.31]


ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПА БЕЗОПАСНОСТИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК (ენა: რუსული)  91-98
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2015 | No.2(34) [2015.03.31]


ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЦЕНАРИЕВ БЕЗОПАСНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА (ენა: რუსული)  90-95
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2013 | No.1(23) [2013.03.31]


ПОНЯТИЙНЫЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ПРЕДМЕТНОМ ПОЛЕ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ენა: რუსული)  59-64
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023