იურიდიული მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
იურიდიული მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2021 | No.1(10) [2021.05.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


გამოსაცდელი ვადით დადებული შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა და მისი სამართლებრივი შედეგები  3-34
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსტატიის სათაური: მოვალის გარანტიით იპოთეკის დაფარვის რისკი  35-44
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგაფიცვის უფლების არსი და მნიშვნელობა  45-60
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსოლიდარობის გაფიცვის შეზღუდვის დასაშვებობის საკითხი  61-71
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსოლიდარობის გაფიცვის მნიშვნელობა და საერთაშორისო სტანდარტი  72-93
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფინანსური ინსტიტუტის მიერ გასაფორმებელი სესხის ხელშეკრულების ძირითადი თავისებურებები  94-105
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-181X