იურიდიული მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
იურიდიული მეცნიერებანი ქესჟ:
  ჟურნალის თემატიკა:
 • ჟურნალი აქვეყნებს მასალებს, რომლებიც შეიცავს მეცნიერული კვლევის ახალ შედეგებს შემდეგ თეორიულ და გამოყენებით დარგებში:
   • საერთაშორისო სამართალი;
   • კონსტიტუციური სამართალი;
   • სამართლის თეორია;
   • სისხლის სამართალი;
   • სისხლის სამართლის პროცესი;
   • სამოქალაქო სამართალი;
   • სამოქალაქო სამართლის პროცესი;
   • კრიმინალისტიკა;
   • კრიმინოლოგია;
   • ადმინისტრაციული სამართალი;
   • ინტელექტუალური სამართალი;
   • ადამიანის უფლებების სამართალი;
   • საინფორმაციო სამართალი;
   • ეკოლოგიური სამართალი;
   • სამართლის ისტორია;
   • ევროპის სამართალი;
   • ისლამური სამართალი;
   • სპორტის სამართალი;
   • ტურიზმის სამართალი;
   • დაზღვევის სამართალი;
   • საგადასახადო სამართალი;
   • სამეწარმეო სამართალი;
   • ინტელექტუალური საკუთრების სამართლი;
   • განათლების სამართალი;
   • შრომის სამართალი;
   • საერთაშორისო კერძო სამართალი;
   • სასჯელაღსრულების სამართალი;
   • საზღვაო სამართალი;
   • დიპლომატიისა და საკონსულო სამართალი;


 • მასალები მიიღება ქართულ, რუსულ ან ინგლისურ ენაზე. (დამატებითი ინფორმაცია).
 • მასალები ქვეყნდება ორიგინალის ენაზე.
 • გამოსაქვეყნებლად მიღებული ყველა მასალა რეცენზირდება და დადებითი რეცენზიის შემთხვევაში გამოქვეყნდება.

 • თუ გაინტერესებთ ინფორმაცია რედაქციის მიერ თქვენი სტატიის მიღების შესახებ გამოიყენეთ ღილაკი "სიახლენი"
 • ჟურნალის უკანასკნელი ნომრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად გამოიყენეთ ღილაკი "სარჩევი". აქვე შეიძლება დაათვალიეროთ ანოტაცია და საჭიროების შემთხვევაში ამობეჭდოთ თქვენთვის საინტერესო სტატიის სრული ტექსტი.
 • თუ გაინტერესებთ ინფორმაცია ჟურნალის წინა ნომრების შესახებ გამოიყენეთ ღილაკი "წინა ნომრები". აქვე შეიძლება დაათვალიეროთ ანოტაცია და საჭიროების შემთხვევაში ამობეჭდოთ თქვენთვის საინტერესო სტატიის სრული ტექსტი.
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-181X