ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

ფიზიკა 2021 | No.1(25) [2021.06.30]


ატმოსფეროს მიწისპირა ფენაში ჰაერის ტურბულენტური ნაკადის დინამიკის შესწავლა მიკრორელიეფის ცვლილებისას  42-51
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფიზიკა 2019 | No.1(21) [2019.06.30]


„შავი ზღვისა და ოროგრაფიის როლი დასავლეთ საქართველოს რეგიონზე, კლიმატური და ეკოლოგიური თავისებურებების დინამიკაში“  36-45
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფიზიკა 2017 | No.1(17) [2017.06.30]


კლიმატის ლოკალური „ფენომენური“ თავისებურებების დინამიკური ბუნების შესწავლა, ქალაქ თბილისის ქვაბურისათვის  29-37
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022