ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

ფიზიკა 2021 | No.1(25) [2021.06.30]


STUDY THE EFFECT OF HCL MOLARITY ON X-RAD DIFFRACTION SPECTRA AND OPTICAL PROPERTIES OF PANI/TIO2 NANOCOMPOSITE THIN FILMS (ენა: ინგლისური)  12-18
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფიზიკა 2020 | No.2(24) [2020.12.31]


EFFECT OF F-MWCNT ON STRUCTURAL AND MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF PANI/F-MWCNT THIN FILMS (ენა: ინგლისური)  15-19
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფიზიკა 2020 | No.1(23) [2020.06.30]


THE EFFECT OF APPLIED VOLTAGE ON STRUCTURE AND ELECTRICAL PROPERTIES OFPOT.MWCNT/PMMA NANOFIBERS (ენა: ინგლისური)  3-9
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფიზიკა 2016 | No.1(15) [2016.06.30]


SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION THE OPTICAL PROPERTIES AND FT-IR SPECTROSCOPY OF PMMA/CR2O3 BLEND FILMS (ენა: ინგლისური)  45-53
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023