მათემატიკა, მექანიკა ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
მათემატიკა, მექანიკა ქესჟ:
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი  უზრუნველყოფს სტატიების რეცენზირებას.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სტატიების გამოცემას.
ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა.

ბოლო პერიოდში შემოსული სტატიები:


ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНАМ ПОГИБШИХ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ ПРИ УТРАТЕ. (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2018-11-21; ID: 3170 ახალიОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ БИЦАДЗЕ В ВОПРОСАХ БАЗИСОВ ИЗ ВОЗМУЩЕННЫХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2016-07-20; ID: 2805 ახალიAN INVESTIGATION ON EXTENSIVE GRAPHS OF DISTRIBUTED KRUSKAL’S MINIMUM SPANNING TREE CONSTRUCTION USING APACHE SPARK (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2016-01-04; ID: 2702 ახალიОбобщенный оператор Фабера в пространстве голоморфных функций (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2010-03-09; ID: 1685 გადაცემულია სარეცენზიოდუწყვეტობა და (n-1)-განცალებით კერძო უწყვეტობა
მიღებულია: 2010-02-26; ID: 1680 გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერშიРЕШЕНИЕ ДВУМЕРНОЙ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ УСТАНОВИВШЕЙСЯ ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ ЗЕМЛЯНУЮ ПЛОТИНУ С ВЕРХНИМ ЛОМАНЫМ ОТКОСОМ (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2010-02-18; ID: 1677 გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერშიМНОЖИТЕЛИ РАВНОМЕРНОЙ СХОДИМОСТИ (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2010-02-18; ID: 1676 გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერშიРешение задачи о растяжении и изгиба моментами эллиптического бруса с возмущенной боковой поверхностью (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2010-02-18; ID: 1675 გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერშიВероятностно-статистические исследования по направлению теории вероятностей и математической статистики (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2010-02-18; ID: 1674 გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერშიО единственности в целом обобщенного решения одномерной смешанной задачи для полулинейных псевдогиперболических уравнений с несамосопряженными граничными условиями (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2010-02-10; ID: 1672 გადაცემულია სარეცენზიოდПриближённое решение нестационарной свободной конвекции слабопроводящей степенной жидкости при переменной проводимости (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2009-12-18; ID: 1650 გადაცემულია სარეცენზიოდApproximate Solution of problem study free convection law conductive power-law fluid (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2009-12-18; ID: 1649 გადაცემულია სარეცენზიოდFredholmness of the boundary value problem for Cauchy-Riemann equation on multi connected finite domain (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2009-11-17; ID: 1638 გადაცემულია ხელმეორედ სარეცენზიოდ


Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-