განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2021 | No.2(59) [2021.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


INTERNET ADDICTION AND EMOTIONAL INTELLIGENCE: AN EXPLORATION AMONG UNIVERSITY’S STUDENTS (ენა: ინგლისური) 3-9
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანЛИТЕРАТУРНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ (ენა: რუსული) 10-13
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმათემატიკის ამოცანების ამოხსნის ანალიზი და მათი პრაქტიკული დანიშნულება 14-22
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК ДЕТЕРМИНАНТЫ СТАНОВЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ (ენა: რუსული) 23-27
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანSTRESS AND STRESS COPING STRATEGIES IN DOCTORS AND PSYCHOLOGISTS (ენა: ინგლისური) 28-35
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფსიქო-სოციალური სერვისების როლი დავით განქორწინების პროცესში 36-50
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანGRATITUDE, EMOTIONAL INTELLIGENCE AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AMONG POLICE EMPLOYEES (ენა: ინგლისური) 51-55
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გათვალისწინება საქართველოს უმაღლესი განათლების სივრცეში 56-64
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანINTOLERANCE UNCERTAINTY, RELIGIOSITY AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AMONG ADULTS DURING COVID-19 PANDEMIC (ენა: ინგლისური) 65-70
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანDARK TRIAD, CYBER BULLYING AND PSYCHOLOGICAL DISTRESS AMONG ADOLESCENTS (ენა: ინგლისური) 71-76
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანRISK PERCEPTION, MEDICATION ADHERENCE AND DEPRESSION AMONG DIABETIC PATIENTS (ენა: ინგლისური) 77-82
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანლიდერობის მოდელები და ორგანიზაციული პათოლოგიები განათლების სისტემაში 83-94
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023
ISSN 1512-1801