იურიდიული მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
იურიდიული მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2003 | No.2(3) [2003.12.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის, ფსიქოტროპიული ნივთიერების, მისი ანალოგის ან ძლიერმოქმედი ნივთიერების მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრება ან გამოძალვა  3-12
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანადმინისტრაციული დავების განსჯადობის წესი საქართველოს საერთო სასამართლოებში  13-18
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანელექტრონულ-ციფრული ხელმოწერის ინსტიტუტისა და ქართულ სამართლის სისტემაში მისი დამკვიდრების შესახებ  19-28
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანქორწინების წესი მოსეს რჯულის მიხედვით. საქორწინო ხელშეკრულება  29-33
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-181X