იურიდიული მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
იურიდიული მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2004 | No.1(4) [2004.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


სისხლის აღების ინსტიტუტის რელიგიურ-სამართლებრივი ასპექტები  3-11
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსასამართლო მტკიცებულებათა სისტემა ქართულ ჩვეულებით სამართალში  12-17
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსაერთაშორისო სავაჭრო ტრადიციების როლი თანამედროვე საერთაშორისო კერძო სამართალში  18-24
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანპროფესორ ბეჟან ხარაზიშვილის ზოგიერთი მოსაზრება სიცრუის ფსიქოლოგიის პრობლემებზე  25-31
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსპეციალური ცოდნის გამოყენების ფორმები სისხლისსამართალწარმოებაში  32-41
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსაქართველო და მსოფლიო მიგრაცია (ენა: ინგლისური)  42-47
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანინტერნეტი და მისი სამართლებრივი რეგულირება  48-56
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანწინასწარი გამოძიების პროცესში გამოსაყენებელი ძირითადი სამეცნიერო-ტექნიკური საშუალებები და სპეციალურ ცოდნათა გამოყენების ფორმები  57-63
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანწინასწარი გამოძიების პროცესში გამოსაყენებელი ძირითადი სამეცნიერო-ტექნიკური საშუალებები და მათი გამოყენების წესი  64-77
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანთავისუფალი არჩევნების უფლება და რეგიონალური პრობლემები  78-90
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-181X