მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია ქესჟ:
   
2013 | No.1(9) [2013.12.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


ძველებური მუსიკის ინტერპრეტაცია თანამედროვე სავიოლინო შემსრულებლობაში (ხემის ტექნიკური პრობლემები) 3-27
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანშუმანის ფუგის op.72 № 1 d-moll ანალიზი დისპოზიციის რიტორიკული პრინციპების თვალსაზრისით (ენა: რუსული) 28-37
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსიმღერა სუბიექტის წიაღში იბადება 38-44
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ (ენა: რუსული) 45-48
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან"АРХЕТИПИЧЕСКИЕ" ГИМНЫ НИКО ПИРОСМАНИ (ენა: რუსული) 49-51
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმუსიკალური ჟანრის ზოგიერთი თეორიული ასპექტის შესახებ 52-61
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანრიტმული პატერნები ბიძინა კვერნაძის ქორეოგრაფიულ პოემაში „ბერიკაობა“ 62-78
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ МАСТЕРСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ НА ФЛЕЙТЕ (ენა: რუსული) 79-83
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანОРКЕСТРОВАЯ КУЛЬТУРА САКСОНИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХVIII ВЕКА (ენა: რუსული) 84-91
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანბაროკოს ეპოქის მუსიკალური არტიკულაცია 92-103
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანИНВАРИАНТНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПИАНИСТА-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА И СОЛИСТА (ენა: რუსული) 104-108
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-2018