ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

იურიდიული მეცნიერებანი 2014 | No.1(8) [2014.12.31]


საქართველოში უმაღლესი სპორტული განათლების სამართლებრივი რეგულირებისა და მართვის ასპექტები  15-20
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან



უმაღლესი სპორტული საგანმანათლებლო ბაზრის მართვის და სამართლებრივი რეგულირების ასპექტები საქართველოში  21-26
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან



შრომის ბაზარი და სპორტის სპეციალისტის კომპეტენტურობის ზოგიერთი ასპექტი  27-33
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან



სასოფლო-სამეურნეოს პროდუქციის და ბიოლოგიური აქტივის სამართლებრივი რეგულირების, აღრიცხვა-ანგარიშგების და შეფასების ზოგიერთი ასპექტი საქართველოში  34-37
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან



განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2013 | No.2(24) [2013.06.30]


ფიზიკური კულტურისა და სპორტის სპეციალისტთა მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებისა და პროფესიული კომპეტენტურობის ზოგიერთი ასპექტი საქართველოში  3-7
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან



განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2013 | No.1(23) [2013.03.31]


РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СПОРТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГРУЗИИ (ენა: რუსული)  74-78
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან



განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2011 | No.2(19) [2011.12.31]


სტუდენტური სპორტი და საუნივერსიტეტო განათლება  105-109
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან



1
Creative Commons License
ყველა უფლება დაცულია © ინტერნეტ აკადემია 2001-2020
Rambler's Top100