კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:

კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2011 | No.3(32) [2011.11.15]


ОБ ОДНОМ ВАРИАНТЕ НЕЛОКАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ КВАЗИЛИНЕЙНОГО ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ (ენა: რუსული)  35-38
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2005 | No.3(7) [2005.12.31]


არადამრეცი სფერული გარსის წონასწორობის განტოლებისათვის სასაზღვრო ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ (ენა: რუსული)  62-68
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2021
ISSN 1512-1232