განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2014 | No.1(27) [2014.01.15]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


თანამედროვე გენეტიკური ტექნოლოგიები გენური თერაპიის მეთოდები ღეროვანი უჯრედები  192-196
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლების საშუალებების ძიება ისტორიის გაკვეთილზე  197-202
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსაბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლება  203-209
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები და საზოგადოება  210-213
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანპედაგოგიკა - აღზრდის მეცნიერება  214-216
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანჯანსაღი და უსაფრთხო ცხოვრების წესის დაუფლება დაწყებით კლასებში  217-220
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსკოლაში მათემატიკის ორენოვანი სწავლების დონის ზრდის ხელშეწყობისთვის კვლევის აუცილებლობა  221-223
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანარგუმენტირებული ნაშრომი _ აკადემიური წერა სასკოლო და საუნივერსიტეტო სივრცეებში  224-228
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანროგორ შევქმნათ ეფექტური, ურთიერთპატივისცემაზე დამყარებული სასწავლო გარემო  229-232
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგაკვეთილზე დასწრება, როგორც განათლების ხარისხზე ორიენტირებული სასკოლო გარემოს განმსაზღვრელი ფაქტორი  233-242
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან


Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-1801