კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2004 | No.1(3) [2004.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


სიმბოლოთა თვისობრივი აღწერა მათი ამოცნობისთვის (ენა: ინგლისური)  3-6
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანელექტრონული პლატების ელემენტებს შორის ურთიერქმედების გამოთვლა ჰიბრიდული FEM/MTL სქემით (ენა: რუსული)  7-20
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგადაწყვეტილების მიღება არამკაფიო მონაცემების პირობებში (ენა: ინგლისური)  21-28
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანქართული ნაბეჭდი სიმბოლოების წინასწარი კომპიუტერული დამუშავება  29-37
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1232