კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2009 | No.1(18) [2009.02.28]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


ორგანიზაციული სისტემის სტრუქტურის შეფასებათა გამოთვლის მეთოდით შესწავლის შესახებ (ენა: რუსული)  3-12
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანThe Parallel Programming on the LISP-base (ენა: ინგლისური)  13-15
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანტესტური კონტროლის ამოცანის ფორმალიზაციის შესახებ (ენა: ინგლისური)  16-20
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანApplication research of Mean Shift Algorithm in the embedded for real-time color Target Tracking (ენა: ინგლისური)  21-26
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანDesigning resilient functions and bent function for stream ciphers (ენა: ინგლისური)  27-33
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანAutomatic and Robust Object Recognition in a Video Minimizing the Gradient Energy Function (ენა: ინგლისური)  34-44
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანIntroduction Of Soft Computing Systems For Software Security Management (ენა: ინგლისური)  45-50
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA Mathematical model for estimation of Rural House Hold data through different states in India (ენა: ინგლისური)  51-57
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანEnglish to Bangla Statistical Machine Translation using A* Search Algorithm (ენა: ინგლისური)  58-71
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანდაპროგრამების ენა C–ის სწავლების ზოგიერთი ასპექტი  72-89
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023
ISSN 1512-1232