კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2010 | No.5(28) [2010.11.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


WITHDRAWN BECAUSE OF COPYRIGHT INFRINGEMENT (ენა: ინგლისური) 3-9
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანMODES OF ELECTRONIC COMMERCE: REAL ISSUES AND CASES (ენა: ინგლისური) 10-20
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანDESIGN EVALUATION OF SOME NIGERIAN UNIVERSITY PORTALS: A PROGRAMMERS POINT OF VIEW (ენა: ინგლისური) 21-28
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანWITHDRAWN BECAUSE OF COPYRIGHT INFRINGEMENT (ენა: ინგლისური) 29-35
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანხელნაწერი სიმბოლოების ანალიზი სიმძიმის ცენტრის მეთოდის გამოყენებით 36-40
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანANALYSIS OF SECURITY REQUIREMENTS IN WIRELESS NETWORKS AND MOBILE AD-HOC NETWORKS (ენა: ინგლისური) 41-46
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანVERACITY FINDING FROM INFORMATION PROVIDE ON THE WEB (ენა: ინგლისური) 47-53
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსაგზაო მოძრაობის მართვის ავტომატიზებული სისტემის სრულყოფის საკითხის დამუშავება საქართველოში 54-61
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანCHANNEL ESTIMATION SCHEME FOR 3.9G WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS USING RLS ALGORITHM (ენა: ინგლისური) 62-69
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანBASE PRINCIPAL OF MANAGING OF NETWORK SOFTWARE SECURITY BY VULNERABILITIES DETERMINATION MODEL (ენა: ინგლისური) 70-74
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსამეცნიერო შეტყობინებანი
СЕГМЕНТАЦИЯ СТУДЕНТОВ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИХ УРОВНЯ УСПЕШНОСТИ (ენა: რუსული) 75-76
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1232