კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2012 | No.2(34) [2012.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


LOW POWER VLSI ARCHITECTURE FOR A VITERBI DECODER USING ASYNCHRONOUS PRECHARGE HALF BUFFER DUAL RAIL TECHNIQUES (ენა: ინგლისური)  3-16
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA DUAL BUFFER SCHEME FOR COMBACTING FRAME ERASURE PROBLEMS IN VOIP COMMUNICATION (ენა: ინგლისური)  17-26
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანIMPACT OF NEXT GENERATION WIRELESS LAN ON LEGACY DEVICES (ენა: ინგლისური)  27-33
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანGAME-THEORETIC MODELS OF DYNAMIC DUOPOLY (ენა: ინგლისური)  34-38
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანDEPENDENCE OF VALUE OF PROBABILITY OF INFORMATION TRANSFER IN NETWORKS FROM AN AMOUNT OF PACKETS AT APPLICATION SRP AND GBN RECOVERY METHODS (ენა: ინგლისური)  39-45
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსამი კლასის რეაქციის სტაციონარულ შემთხვევით გარემოში სასრული ავტომატის ერთი კონსტრუქციის შესახებ (ენა: რუსული)  46-53
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანწრფივი პროგრამირების აპარატის გამოყენება ენერგოსისტემის ოპტიმალური სტრუქტურის დადგენისათვის.  54-58
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანქართული ენის ლექსიკონის წარმოდგენა პროგრამირების ფუნქციონალური ენების საშუალებით და ძებნა „ტალღური მეთოდის“ გამოყენებით  59-70
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023
ISSN 1512-1232