კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2017 | No.1(51) [2017.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


AN IMPROVED ALGORITHM FOR PRIVACY PRESERVING QUANTITATIVE DATA USING ASSOCIATION RULE MINING AND PERTURBATION TECHNIQUE (ენა: ინგლისური)  3-14
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანNONLINEAR MATHEMATICAL MODEL OF INTERFERENCE OF FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES OF SCIENTIFICALLY-RESEARCH INSTITUTE (ენა: ინგლისური)  15-24
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანLOAD BALANCING ALGORITHMS ROUND-ROBIN (RR), LEAST-CONNECTION, AND LEAST LOADED EFFICIENCY (ენა: ინგლისური)  25-29
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA REVIEW PERSPECTIVE ON WEB-BASED LANGUAGE ASSESSMENT BY COMPUTERS: STARTUP, CHALLENGES, AND FUTURE (ენა: ინგლისური)  30-40
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანKNOWLEDGE DISCOVERY FROM EDUCATIONAL DATABASE USING APRIORI ALGORITHM (ენა: ინგლისური)  41-51
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანHESITANT TRIANGULAR FUZZY TOPSIS APPROACH FOR MULTIPLE ATTRIBUTES GROUP DECISION MAKING (ენა: ინგლისური)  52-61
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანADAPTIVE NEURO-FUZZY INFERENCE SYSTEM FOR HIV/AIDS DIAGNOSIS, CLINICAL STAGING AND REGIMEN PRESCRIPTION. (ენა: ინგლისური)  62-75
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანDESIGN AND ANALYSIS OF NETWORK MODELS FOR QOS ROUTERS ON UDP AND CBR (ენა: ინგლისური)  76-82
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1232