განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2011 | No.1(18) [2011.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКЕ ДРУГОГО ПО ВНЕШНЕМУ ОБЛИКУ (ენა: რუსული)  3-8
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანEXAMINING THE IMPACT OF TEACHER’ MOTIVATIONAL STYLE AND COMPETITION ON STUDENTS’ SUBJECTIVE VITALITY IN PHYSICAL EDUCATION (ენა: ინგლისური)  9-16
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ (ენა: რუსული)  17-22
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანАНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТИРОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ (ენა: რუსული)  23-27
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანО ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ (МЕТОДИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ Ф.И. БУСЛАЕВА) (ენა: რუსული)  28-32
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA STUDY ON THE PREVALANCE OF ANXIETY DISORDERS AMONG HIGHER SECONDARY STUDENTS (ენა: ინგლისური)  33-37
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1801