განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2013 | No.1(23) [2013.03.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


პრობლემები და მისი გადაჭრის გზები საჯარო სკოლის კლასის ხელმძღვანელის შრომით საქმიანობაში 3-9
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანCOMPARING THE ACADEMIC SELF-EFFICACY IN STUDENTS WITH ENTITY AND INCREMENTAL INTELLIGENCE THEORY (ენა: ინგლისური) 10-14
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანMODERN APPROACHES TO PLANNING THE LESSON IN TEACHING PROCESS (ენა: ინგლისური) 15-18
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების რეფორმები საქართველოში 19-27
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანპედაგოგიური სიტუაციებისა და ამოცანების არსი და სპეციფიკა 28-32
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანEVOLUTIONARY PSYCHOLOGICAL EXPLANATIONS OF SOCIAL COMPETITION RELATING TO DEPRESSION (ენა: ინგლისური) 33-58
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანПОНЯТИЙНЫЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ПРЕДМЕТНОМ ПОЛЕ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ენა: რუსული) 59-64
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA COMPARING OF THE ATTITUDE AND SELF-CONCEPT AMONG DYSLEXIC AND WITHOUT DYSLEXIC STUDENTS (ენა: ინგლისური) 65-73
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანРОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СПОРТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГРУЗИИ (ენა: რუსული) 74-78
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანPERCEIVED SOCIAL SUPPORT AS PREDICTOR OF ACADEMIC LOCUS OF CONTROL (ენა: ინგლისური) 79-86
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ КАК РЕСУРС ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА (ენა: რუსული) 87-92
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1801