განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2014 | No.3(29) [2014.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


AUTHOR ANNIKKI KARINIEMI’S RELATIONSHIP WITH NATURE IN THE LIGHT OF PALMER’S MODEL (ენა: ინგლისური)  3-13
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანPILOT STUDY OF THE WORD ATTACK, ORAL VOCABULARY AND READING VOCABULARY (ენა: ინგლისური)  14-17
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА ОХРАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СКЛОННЫХ К СИСТЕМАТИЧЕСКОМУ НАРУШЕНИЮ СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С НИМИ (ენა: რუსული)  18-22
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანНАРРАТИВНЫЕ МОДЕЛИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОСОЗНАННОЙ ТЕЛЕСНОСТИ (ენა: რუსული)  23-30
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕСТОВ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ (ენა: რუსული)  31-59
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანPSYCHOSEMANTIC APPROACH TO THE PHENOMENON OF EXTREMISM (ენა: ინგლისური)  60-63
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანТВОРЧЕСТВО КАК «ОТРАЖЕННАЯ СУБЪЕКТНОСТЬ»: КОММУНИКАТИВНЫЙ ДИСКУРС (ენა: რუსული)  64-69
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანაშშ-ში ცხოვრების გავლენა ქორწინებაზე მსულიმი მესხების ოჯახში  70-79
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმუსლიმი მესხი ლტოლვილების აკულტურაცია ამერიკის შეერეთებულ შტატებში  80-88
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023
ISSN 1512-1801