განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2016 | No.2(39) [2016.03.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


ზრდასრულთა განათლების ზოგადი მიმოხილვა საქართველოს, ნიგერიის, ინგლისისა და ავსტრალიის მაგალითზე  3-26
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანУсловия, определяющие характер человека как социально-психологического и биологического существа в традиционных и современных теориях личности в аспекте понимания самоидентичности  27-36
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანEFFECTIVENESS OF THE TREATMENT PROGRAM ON THE ACADEMIC ACHIEVEMENT AND SELF-ESTEEM OF STUDENTS WITH READING DISABILITY (ენა: ინგლისური)  37-42
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА РЕФОРМИРОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В УКРАИНЕ (ენა: რუსული)  43-49
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფსიქიკური პრობლემების გავრცელებადობის კვლევა სამშვიდობო მისიაში მონაწილე ქართველ სამხედრო პირებში  50-59
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН (ენა: რუსული)  60-66
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანDESIGNING OF DIDACTIC GAME PROGRAMS IN MATHEMATICS FOR PRIMARY SCHOOL USING ADOBE FLASH (ენა: ინგლისური)  67-73
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023
ISSN 1512-1801