განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2016 | No.3(40) [2016.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


СТРАТЕГИИ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ И ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАЖА БЕЗРАБОТИЦЫ (ენა: რუსული) 3-7
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანადამიანური პოტენციალის განვითარება–პროფესიული განათლების სისტემის მთავარი ამოცანა დღევანდელი გლობალიზაციის პირობებში. 8-15
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანპროექტ-გაკვეთილი: შოთა რუსთველი-850 წლისთავი. 16-19
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანСАНОГЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ КАК ОБЪЕКТ СИСТЕМНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (ენა: რუსული) 20-26
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანРАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА (ენა: რუსული) 27-44
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანГУМАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ენა: რუსული) 45-56
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანОБ ОПЫТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА (ენა: რუსული) 57-61
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანSTUDENTS’ INTENTIONS FOR RELIGIOUS PRACTICES: WHAT SELF-DETERMINED MOTIVATION TELLS US ABOUT IT? (ენა: ინგლისური) 62-68
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანპერსონალური ნარატივების მაკომპენსირებელი სტრუქტურისა და პოსტტრავმული ზრდის ურთიერთმიმართება (2008 წლის ომის შემდეგ იძულებით ადგილნაცვალ პირთა მაგალითზე) 69-97
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანWHY GADGET USAGE AMONG PRESCHOOLERS SHOULD MATTER TO TEACHERS? A PILOT STUDY (ენა: ინგლისური) 98-111
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანНЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ენა: რუსული) 112-116
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანОБ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ УНИВЕРСИТЕТА (ენა: რუსული) 117-121
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმასტერ ნარატივის ინტეგრაციული თეორიული ჩარჩო: ქართული ილუსტრაცია 122-152
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომუნიკაციურ სავარჯიშოებზე მუშაობის და სწავლების ფსიქოლოგიური თავისებურებანი (მოზრდილობის ასაკში) 153-157
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანПОВЫШЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ПРИ ПОМОЩИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА (ენა: რუსული) 158-170
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანDESIGN OF TEST TASKS MATHEMATICS FOR ELEMENTARY SCHOOL MEANS OF ADOBE FLASH (ენა: ინგლისური) 171-176
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1801