განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2017 | No.1(43) [2017.03.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


შემოქმედებითი პოტენციალის საკვლევი ინსტრუმენტის ქართული ვერსია: ფსიქომეტრული მახასიათებლები 3-17
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანუარყოფის შიში და მასთან გამკლავების გზები: რჩებიან თუ არა მარტო უარყოფისადმი მგრძნობიარე ადამიანები 18-26
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანANALYSIS OF MAIN FACTORS IN LINEEAR ALGEBRA INSTRUCTIONS (ენა: ინგლისური) 27-33
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ (ენა: რუსული) 34-38
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანORGANIZATIONAL STRESSOR OF RESPONSIBILITIES AND BURDEN AMONG HIGHER EDUCATION DEANS: AN EXPLORATORY MULTIPLE CASE STUDY. (ენა: ინგლისური) 39-48
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანტრადიციული, წარმართული, რელიგიური, ეზოთერული და ოკულტური რიტუალები საქართველოში, როგორც მე-იდენტობის კონსტრუირების ელემენტები 49-67
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანМОТИВАЦИОННЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ ПЕРВИЧНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ. (ენა: რუსული) 68-71
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანრაოდენობრივი ნარატიული კვლევის მეთოდები: ძირითადი პრინციპები და ასპექტები 72-94
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანSELF-ESTEEM, EXTRAVERSION PERSONALITY, AND ACADEMIC ACHIEVEMENT AMONG CHILDREN FROM INTACT FAMILY AND ORPHANS (ენა: ინგლისური) 95-101
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანროგორ გავაუმჯობესოთ მზაობა უნივერსიტეტში სწავლისათვის 102-113
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანროგორ გავაუმჯობესოთ სწავლისთვის საჭირო უნარები (study skill) 114-126
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანEVERYDAY CULTURE OF THE STUDENTS: PECULIARITIES OF MOTIVATION (ენა: ინგლისური) 127-130
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE CONNECTION AND RELATION BETWEEN SUBJECTIVE FEELING-SENSATION OF HAPPINESS AND WELL-BEING, THEIR RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATION, INCOME AND THE ECONOMIC DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF GEORGIA (ენა: ინგლისური) 131-144
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანМУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ПСИХИАТРИИ В МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ (ენა: რუსული) 145-148
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1801