განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2023 | No.2(67) [2023.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


ROLE OF EXERCISE IN THE RECOVERY OF HUMAN SERVICES PROFESSIONAL BURNOUT STATE (ენა: ინგლისური) 3-9
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანNEGATIVE LIFE EVENTS, POSTTRAUMATIC GRWOTH AND PSYCHOLOGICAL DISTRESS IN ADULTS WITH ACQUIRED PHYSICAL DISABILITY (ენა: ინგლისური) 10-14
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანOPINIONS OF PUBLIC EDUCATION CENTER TRAINERS ON EFFECTIVE CLASSROOM MANAGEMENT (ენა: ინგლისური) 15-37
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ НА ОСНОВЕ УЧЕТА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ (ენა: რუსული) 38-44
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ПО СТЕПЕНИ ИНТЕГРИРОВАННОСТИ В КИБЕРПРОСТРАНСТВО (ენა: რუსული) 45-51
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანSCHOOL ADMINISTRATORS' CONCERNS ABOUT STUDENT SAFETY AT SCHOOL (ენა: ინგლისური) 52-58
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანCYBER-SECURITY AWARENESS IN INDIA: HOW MUCH STUDENTS OF HIGHER EDUCATION ARE AWARE? (ენა: ინგლისური) 59-72
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანSATISFACTION OF ONLINE INSTRUCTION IN LOCAL UNIVERSITIES IN CHINA DURING THE COVID-19 PANDEMIC (ენა: ინგლისური) 73-81
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF REMOTE PROJECT EVALUATION (ენა: ინგლისური) 82-87
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანPROBLEMS AND SOLUTION METHODS OF SCHOOL MANAGERS (ენა: ინგლისური) 88-101
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსამართლებრივი პასუხისმგებლობის მინიმალური ასაკის განსაზღვრის საფუძვლად მდებარე ფსიქოლოგიური ფაქტორები 102-117
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანFEATURES OF MEANINGFUL ORIENTATIONS IN FEMALE STUDENTS DIFFERENT AGES (ენა: ინგლისური) 118-123
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანAN ANALYSIS OF SCALES FOR MEASURING RELIABILITY OF LEADERSHIP, SOCIAL INTERACTION, PERCEIVED SUPPORT, SUBJECTIVE WELL-BEING, AND SELF-EFFICACY: A PILOT STUDY FROM A MALAYSIAN PUBLIC UNIVERSITY (ენა: ინგლისური) 124-131
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანპიროვნებათაშორისი კომუნიკაციების პრობლემები ოჯახში 132-139
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1801