მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია ქესჟ:
   
2015 | No.1(11) [2015.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


THE PRINCIPLE OF INTERRELATION IN HYBRID FORMS (AT THE EXAMPLE OF FUGUE-SONATA BY GEORGIAN COMPOSERS) (ენა: ინგლისური) 3-7
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანINTERNATIONALIST AGAINST HIS TIME: DIVERGENT NATIONALIST AND INTERNATIONALIST THEMES IN THE MUSIC AND RECEPTION OF FRANK BRIDGE, 1915-28 (ენა: ინგლისური) 8--18
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE VIRTUE OF AMERICAN POWER AND THE POWER OF AMERICAN VIRTUE: EXCEPTIONALIST TROPES IN EARLY COLD WAR AMERICAN MUSICAL NATIONALISM (ენა: ინგლისური) 19-24
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანAN INSTRUMENT EMERGED FROM EAST AND WEST INTERACTIONS : FRETLESS CLASSICAL GUITAR (ენა: ინგლისური) 25-30
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTURKISH BLACK SEA MUSIC FROM GERMANY (ენა: ინგლისური) 31-36
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE NATIONAL MUSIC IDENTITY IN THE GLOBAL CULTURAL CROSSROAD. SOME STILL TOPICAL LOCAL PROBLEMS IN THE LATVIAN MUSIC HISTORY WRITING (ენა: ინგლისური) 37-44
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანRUSSIAN TRADITIONAL MUSIC IN GEORGIA (BASED ON THE MATERIALS FROM DEDOPLISTSQARO 2013-2014) (ენა: ინგლისური) 45-49
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE INFLUENCE OF EASTERN AND WESTERN CULTURAL TRADITIONS ON THE FORM CREATION PROCESSES IN AVANT-GARDE COMPOSERS’S CREATIVE WORK (ენა: ინგლისური) 50-54
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE SYMPHONY GENRE IN GEORGIAN MUSIC: AT THE CROSSROADS OF NATIONAL IDENTITY AND MODERN EUROPEAN TENDENCIES (ენა: ინგლისური) 55-59
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანGEORGIAN WEDDING MUSIC – TRADITION AND MODERNITY (ენა: ინგლისური) 60-63
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანPHILOSOPHICAL CONTEXT OF CONTEMPORARY CHOREOGRAPHIC SPACE (ენა: ინგლისური) 64-67
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანIOANE PETRITSI’S MUSICAL AESTHETICS AT THE GREEK-GEORGIAN CULTURAL CROSSROAD (ენა: ინგლისური) 68-72
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანGEORGIAN OPERA OF THE 1980S IN THE CONTEXT OF WORLD OPERA INNOVATION TENDENCIES (ენა: ინგლისური) 73-76
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანON SOME PARALLELS BETWEEN GEORGIAN AND NORTH CAUCASIAN (CHECHEN AND DAGHESTANI) TRADITIONAL MUSIC (ATTEMPT FOR THE COMPARATIVE STUDY OF EXPEDITION AUDIO RECORDINGS) (ენა: ინგლისური) 77-87
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE TRANSFORMATION OF THE PASSION IDEA ON THE EXAMPLE OF NODAR MAMISASHVILI’S “THE PASSIONE” (ენა: ინგლისური) 88-92
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანIDEA OF SPACE IN MUSIC IN INTERCULTURAL PERSPECTIVE (ენა: ინგლისური) 93-104
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-2018