განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2003 | No.1(2) [2003.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


უმაღლესი სკოლის მასწავლებლის პროფესიული მახასიათებლები  3-12
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების პოლიტიკა ენობრივ და კულტურულ თვითმყოფადობათა ჰარმონიული თანაარსებობის სპექტრში  13-18
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმულტიმედიური ტექნოლოგიები - თანამედროვე საგანმანათლებლო გარემო (ენა: რუსული)  19-21
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული ხელოვნების სპეციალობაზე სწავლების მეთოდების ოპტიმიტიზების საკითხისადმი (ენა: რუსული)  22-25
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკონვერსიის სწავლება ინგლისურის, როგორც უცხოური ენის შემსწავლელთათვის (ენა: ინგლისური)  26-29
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმხაზველობითი გეომეტრიის საბაზო კურსის სწავლების მეტოდების ოპტიმიზების ზოგიერთი საკითხი (ენა: რუსული)  30-32
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-1801