განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2017 | No.2(44) [2017.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


КАК ПРОСВЕЩАЛАСЬ ДРЕВНЯЯ РУСЬ? (ენა: რუსული)  3-6
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЕ КАРТИНЫ МИРА В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ (ენა: რუსული)  7-13
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE DIAGNOSTICS OF MOTIVATIONAL COMPONENT FORMATION OF ENTREPRENEURIAL COMPETENCE OF FUTURE AGRICULTURAL ECONOMISTS (ენა: ინგლისური)  14-18
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფსიქოლოგიური კარგად ყოფნის განცდის საკვლევი კითხვარის ქართული ვერსიის ფსიქომეტრული მახასიათებლები  19-34
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანადამიანის ,,მე’’- ინფსელფი-ს შინაარსობრივი რაობის, სტრუქტურული აგებულებისა და დიგიტალიზაციის შესაძლებლობის შესახებ  35-60
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანადამიანის ,,მე’’-ინფსელფი-ს უწყვეტი აღქმა-გააზრების შესახებ  61-72
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕМПОРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СУБЪЕКТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ СУИЦИДАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ (ენა: რუსული)  73-81
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლებისადმი დამოკიდებულება თაობათა თვალსაზრისით  82-98
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-1801