მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია ქესჟ:
   
2006 | No.1(2) [2006.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


From oral tradition to commercial industry: the misunderstood path of popular song (ენა: ინგლისური)  3-14
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსანოტო სისტემის სწავლება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში  15-25
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანალექსანდრე წუწუნავას საოპერო რეჟისურა მსოფლიო საოპერო თეატრში მიმდინარე ტენდენციების კონტექსტში  26-35
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანი.ს ბახის D-დურ (კტკ I ტ) ფუგის ინტონაციური გენეზისი და მისი მემკვიდრეობითი კავშირი ბეთჰოვენის G-დურ ოპ. 18 №2 კვარტეტთან (ენა: რუსული)  36-48
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანარქაული სიმბოლოების ინტერპრეტაციისთვის ერთ ქართულ საფერხულო სიმღერაში (ენა: ინგლისური)  49-54
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანახალი ქართული მუსიკის პოსტმოდერნული რეფლექსიები  55-62
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანაშუღური ხელოვნება და ძველი თბილისის სიმღერები (სტილური ანალიზის ცდა)  63-80
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანეროვნული ცნობიერების კვლევის თავისებურებები ლადო დონაძის მონოგრაფიულ ნარკვევებში  81-86
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანექსპერიმენტული მუსიკა - ტერმინის თანამედროვე გაგება  87-93
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-2018