მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია ქესჟ:
   
2019 | No.2(20) [2019.12.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


ღვინო და მუსიკა ქართულ მხატვრობასა და რეკლამაში (ენა: ინგლისური) 3-10
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანREGIONAL, NATIONAL, GLOBAL? CAUCASIAN MUSIC IN WESTERN PERSPECTIVE (ენა: ინგლისური) 11-15
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანGLOBAL MUSIC PROCESSES: ABOUT THE INFLUENCES AND ANALOGUES IN THE GEORGIAN MUSIC OF THE 60S OF THE LAST CENTURY (ენა: ინგლისური) 16-28
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანFORMS OF EXPRESSION OF INTERACTIVE ART AND HYBRID GENRES (ON THE EXAMPLE OF MY OEUVRE) (ენა: ინგლისური) 29-34
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA NEW TYPE OF PERFORMER-LISTENER INTERACTION IN EKA CHABASHVILI’S SYMPHONY-EXHIBITION “KHMA” (ენა: ინგლისური) 35-40
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანეკა ჭაბაშვილის სოლო სავიოლინო სონატა "მანათობელა ხემით" (კომპოზიციური და საშემსრულებლო თავისებურებები) 41-49
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანPROHIBITION VERSUS APOTHEOSIS OF A TRITONE: RHETORICAL ASPECTS (ენა: ინგლისური) 50-61
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE PREMONITORY POINT AND THE REAL APEX IN RIMSKY-KORSAKOV'S OP. 4 NO. 1 ROMANCE (ენა: ინგლისური) 62-69
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანLITHUANIAN FREEDOM FIGHTERS: THE HISTORICAL NARRATIVE AND THE SINGING TRADITION (ენა: ინგლისური) 70-80
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანSIGNS OF CHRISTIAN ECUMENISM IN IGOR STRAVINSKY’S “SYMPHONY OF PSALMS” (ენა: ინგლისური) 81-88
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE FORBIDDEN FRUIT SYNDROME VS. THE FILLING AN EMPTY NICHE SYNDROME: A CASE STUDY OF THE MUSICAL OUTPUT OF DIASPORA LATVIAN COMPOSERS (ენა: ინგლისური) 89-95
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-2018