ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2019 | No.3(53) [2019.09.30]


КУЛЬТУРНО-ЭТИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ ДЕЛОВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ (ენა: რუსული)  19-22
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2018 | No.1(47) [2018.03.31]


ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ (ენა: რუსული)  139-146
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2016 | No.5(42) [2016.12.31]


СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ПОСТРОЕНИЯ СУДЕБНОЙ РЕЧИ КАК ФАКТОРА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРАВА В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ (ენა: რუსული)  71-73
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ყველა უფლება დაცულია © ინტერნეტ აკადემია 2001-2020
Rambler's Top100