ფიზიკა ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ფიზიკა ქესჟ:
  ჟურნალის თემატიკა:
 • ჟურნალი აქვეყნებს მასალებს, რომლებიც შეიცავს მეცნიერული კვლევის ახალ შედეგებს თეორიულ და გამოყენებით დარგებში:
   • ზოგადი და გამოყენებითი ფიზიკა;
   • თეორიული და მათემატიკური ფიზიკა;
   • სუბატომური ფიზიკა, ელემენტარული ნაწილაკები და კოსმოლოგია;
   • ატომური და მოლეკულური ფიზიკა;
   • კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა;
   • პლაზმის ფიზიკა და ჰიდროდინამიკა;
   • ასტრონომია და ასტროფიზიკა;
   • გეოფიზიკა და ეკოლოგია;
   • ბიოლოგიური და სამედიცინო ფიზიკა;
   • ექსპერიმენტული დანადგარები და მეთოდები;
   • მყარი სხეულები და ნახევარგამტარები;


 • მასალები მიიღება ქართულ, რუსულ ან ინგლისურ ენაზე. (დამატებითი ინფორმაცია).
 • მასალები ქვეყნდება ორიგინალის ენაზე.
 • გამოსაქვეყნებლად მიღებული ყველა მასალა რეცენზირდება და დადებითი რეცენზიის შემთხვევაში გამოქვეყნდება.

 • თუ გაინტერესებთ ინფორმაცია რედაქციის მიერ თქვენი სტატიის მიღების შესახებ გამოიყენეთ ღილაკი "სიახლენი"
 • ჟურნალის უკანასკნელი ნომრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად გამოიყენეთ ღილაკი "სარჩევი". აქვე შეიძლება დაათვალიეროთ ანოტაცია და საჭიროების შემთხვევაში ამობეჭდოთ თქვენთვის საინტერესო სტატიის სრული ტექსტი.
 • თუ გაინტერესებთ ინფორმაცია ჟურნალის წინა ნომრების შესახებ გამოიყენეთ ღილაკი "წინა ნომრები". აქვე შეიძლება დაათვალიეროთ ანოტაცია და საჭიროების შემთხვევაში ამობეჭდოთ თქვენთვის საინტერესო სტატიის სრული ტექსტი.
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1461