ფიზიკა ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ფიზიკა ქესჟ:

სარედაქციო საბჭო:

არბუზოვი ბორისი მ.ვ. ლომონოსოვის სახ. მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დ.ვ სკობელცინის სახ. ბირთვული ფიზიკის ინსტიტუტი (რუსეთი)
გარსევანიშვილი ვახტანგი ა.რაზმაზის სახ. მათემატიკის ინსტიტუტი (თსუ)
გიოკარისი ნიკოს ატენის უნივერსიტეტი (საბერძნეთი)
გოჩიტაშვილი მალხაზი სწავლული მდივანი
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ენკოვსკი ლასლო ბოგოლუბოვის სახ. თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტი (უკრაინა)
უნგრეთის მეცნიერებათა აკადემიის უცხოელი წევრი
კეკელიძე ნოდარი ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვინიხიძე ალექსანდრე ა.რაზმაზის სახ. მათემატიკის ინსტიტუტი (თსუ)
მარგველაშვილი პარმენი წმიდა ილია პირველწოდებულის სახ.უნივერსიტეტის რექტორი
მაჩაბელი გიორგი ი.ჭავჭავაძის სახ. უნივერსიტეტი
მონასელიძე ჯამლეტი ე.ანდრონიკაშვილის სახ.ფიზიკის ინსტიტუტი
ნადარეიშვილი თეიმურაზი ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ნიორაძე მიხეილი მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტის დირექტორი, (თსუ)
ტუღუში ალეკო ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ქურდაძე ლერი მთავარი რედაქტორის მოადგილე
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შათაშვილი ნანა ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ჩქარეული ჯუანშერი ე.ანდრონიკაშვილის სახ.ფიზიკის ინსტიტუტი
ხელაშვილი ანზორი მთავარი რედაქტორი
საქ. მეცნ. აკად. წევრ-კორესპოდენტი
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ხვედელიძე ზურაბი ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ხუბუა ჯემალი მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი (თსუ)
ჯავახიშვილი ჯიმშერი ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ჯაფარიძე გიორგი საქ. მეცნ. აკად. წევრ-კორესპოდენტი,
ე.ანდრონიკაშვილის სახ.ფიზიკის ინსტიტუტი
ჯაფაროვი რაუფ გადირ ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აზერბაიჯანი)
ჯობავა თამარი მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი (თსუ)


Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1461