კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2009 | No.3(20) [2009.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader

 სარედაქციო კოლეგიისაგან
მეგობრისა და კოლეგის ხსოვნას
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანАсимптотическая безопасность пинг – понг протокола квантовой прямой связи с трех-кубитными состояниями Гринбергера – Хорна – Цайлингера (ენა: რუსული) 3-15
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანOptimizing Performances in Knowledge Discovery Using Decision Trees Algorithms (ენა: ინგლისური) 16-35
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანFuzzy Model Reference Learning Controller (ენა: ინგლისური) 36-46
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანEnhancing the Distance Vector Routing Protocol with Fault Detection Capability (ენა: ინგლისური) 47-52
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანImproved DBSCAN for spatial databases with noise and different densities (ენა: ინგლისური) 53-60
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანAdding Quality of Service Extensions to the Associativity Based Routing Protocol for Mobile Ad Hoc Networks (MANET) (ენა: ინგლისური) 61-70
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანPerformance Enhancement of an Induction Machine – A New Idea with Computer Based Fuzzy Logic Theory (ენა: ინგლისური) 71-76
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA Framework of Web Based Fuzzy Expert System for Managing Tourism Information (ენა: ინგლისური) 77-89
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანIdentification of the Benefits of Grid Computing (ენა: ინგლისური) 90-95
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანОб одном классе точных решений уравнений Навье-Стокса (ენა: რუსული) 96-101
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანWhere are we? A Review of Effort and Cost Estimation Techniques used for Web Applications (ენა: ინგლისური) 102-115
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანუსასრულო სტოქასტური ავტომატის ერთი კონსტრუქციის შესახებ 116-122
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანძნელად ფორმალიზებადი ცოდნის წარმოდგენა მიწისძვრის შედეგების პროგნოზირების მაგალითზე 123-128
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანhe Effect of Voice Over Internet Protocol (VoIP) For Business Communication Services and Applications (ენა: ინგლისური) 129-137
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსამეცნიერო შეტყობინებანი
Об одном вопросе четко сформированного технического задания как необходимого элемента решения транспортной проблемы крупных городов Грузии (ენა: რუსული) 138-142
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023
ISSN 1512-1232